Logo Pons advocats
C/Lliri, 23 | 08402 Granollers, Barcelona. Tel. 93 879 42 88
Català | Español

Sobre Pons Advocats

Benvinguts a Pons Advocats!

Pons Advocats és un despatx integrat per un equip professional, format per advocats de llarga i sòlida experiència en el món jurídic i en diverses branques del dret, en especial, el dret laboral, matrimonial, de família, penal, accidents de circulació, i molts altres temes que puguin sorgir en l'àmbit de les relacions personals i contractuals. La seva experiència i dedicació els permet trobar solucions a les controvèrsies que sorgeixen.

La nostra feina consisteix en un estudi i assessorament de la problemàtica plantejada i trobar la solució més adient, intentant sempre esgotar la via conciliadora i extrajudicial, i acudint als Jutjats per la millor defensa dels interessos dels nostres clients.

Al nostre depatx sempre hi trobaran una atenció personalitzada, mantenint puntualment informats als clients de la progressió dels seus expedients, així com dels avenços i resultats obtinguts.

La relació entre client i advocat serà sempre del tot confidencial i d'atenció personalitzada per una millor defensa dels seus interessos.

Antonio Pons Advocat
Antonio Pons Rodríguez ADVOCAT

Llicenciat en Dret per la Universitat Central de Barcelona

Jornades de Dret Laboral

Jornades en Dret de Femília

Jornades en Dret de circulació i Responsabilitat Civil

Àrees: Laboral, Civil, Família, Matrimonial, Accidents de circulació

Mariona Pons Advocat
Mariona Pons Rodríguez ADVOCAT

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona

Master en Dret Penal a la Universitat Central de Barcelona

Master en Dret Penal del Menor

Jornades en Dret de Família

Jornades en Dret de circulació i Responsabilitat Civil

Àrees: Penal, Civil, Família, Matrimonial, Accidents de circulació